7 Aralık 2019 Cumartesi

114- Nas suresi (Hubeyb öndeş meali)

1-6- "İnsanların göğüslerine fısıldayan (o) Gizlininin fısıldısından, cinlerden ve insanlardan, İnsanların RAB'bine, insanların kralına, insanların Tanrısına sığınırım" de.

113- Felak suresi (Hubeyb öndeş meali)

1-5- "Yarattığı [şeylerin] kötülüğünden, çöktüğü zaman gece karanlığının kötülüğünden, düğümün içine çokça üfleyenlerin kötülüğünden ve haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden felak'ın [sabahın] RAB'bine sığınırım" de.

112- İhlas suresi (Hubeyb öndeş meali)

1- "O Allah tektir" de.

2- "Allah Samed'dir [her konuda kendisine başvurulandır]."

3- "Hiç doğurmadı ve hiç doğrulmadı"

4- "Hiçbir [kişi], ona hiç denk olmadı."

111- Tebbet suresi (Hubeyb öndeş meali)

1- Ebu lehebin iki eli [gücü, malı]¹ battı² ve [kendisi de]³ battı.

¹: "iki el" ifadesiyle kasıt edilen, malı ve gücüdür. Dil açısından "el" kelimesinin bu anlamı vardır. (müfredat : يد)

²: Çoğu meal bu ifadeyi beddua olarak çevirmiştir. Ancak, sözün faili Allah olunca, mazi [geçmiş zaman] fiili için dua anlamının verilmesi doğru değildir.

³: 1. "tebb=تب" fiili, ellere işaret ettiği için dişi olarak [tebbeT=تبت] şeklinde gelmiştir; 2.si ise, ellere değil, doğrudan kendisine işaret ettiği için eril olarak [tebbe=تب] şeklinde gelmiştir.

2- Malı ve elde ettiği, kendisine yeterli gelmedi.

3-5- Hanımı, odun taşıyıcısı iken, kendisi alev sahibi bir ateş[in azabını] çekecek.

6- [Hanımının] boynunda hurma dalından bir iplik vardır.

110- Nasr suresi (Hubeyb öndeş meali)

1-3- Allah'ın yardımı ve fetih geldiği ve insanları dalgalar [gruplar] halinde Allah'ın dinine girerken gördüğün zaman, RAB'binin övgüsüyle tenzih et ve ondan bağışlanma dile. Gerçekten o, [en başından beri] tevbeyi çokça kabul edendi.

109- kafirun suresi (Hubeyb öndeş meali)

1- "Ey kafirler [gerçeği örtenler]!" de.

2- "kulluk ettiğinize kulluk etmiyorum."

3- "Siz, benim kulluk ettiğime kulluk edenler değilsiniz"

4- "Kulluk etmiş olduğunuza ben kulluk eden değilim."

5- "Siz, benim kulluk ettiğime kulluk edenler değilsiniz"

6- "Sizin kendi dininiz vardır; benim kendi dinim vardır"